Herman Gee

Voor Kerken

Ik verlang naar kerken die een veilige plek zijn voor iedereen. Dat wie geconfronteerd wordt met zijn of haar kwetsbaarheid gaat zoeken naar een kerk. Dat naar een kerk gaan hetzelfde is als Jezus opzoeken, zoals Hij opgezocht werd door kwetsbare mensen toen Hij hier fysiek op aarde was. In mijn (s)preekbeurten zet ik dit verlangen steeds centraal.

Ik geloof dat jouw en mijn kwetsbaarheid de ruimte is waarin God wil werken. Waar we vaak geneigd zijn onze kwetsbaarheid te beschermen, door het weg te stoppen. Daar wil God juist Zijn kracht geven in onze kwetsbaarheid door Zijn licht erover te laten schijnen.

Spreekbeurten

Mijn eerste stappen als zelfstandige zette ik ooit onder de naam Spreek 31:8, verwijzend naar een tekst uit Spreuken. Ik wil spreken voor dat wat zelf geen stem heeft, onbesproken blijft, dat wat kwetsbaar is. Mijn oorspronkelijke verlangen en ik geloof roeping, startte allereerst bij het spreken. Dit doe ik nog steeds met veel liefde. Niet in eerste instantie om in mijn onderhoud te voorzien, maar omdat ik echt mij geroepen weet om te delen uit Het Woord en ik een groot verlangen heb om de kerk te zien bewegen.

 Ik geloof dat de kerk, als lichaam van Jezus, geroepen is Zijn licht te zijn in deze wereld. Door op te komen voor wie kwetsbaar is en door een plek te bieden waar kwetsbaarheid een luisterend oor vindt.

 Om deze reden maak ik graag kwetsbare thema's bespreekbaar. Aan de ene kant om uit te nodigen tot het delen van kwetsbare verhalen. Aan de andere kant hoop ik ook een stem te geven aan hen die de kracht ontnomen is om te spreken. Zo mogen we samen onze kwetsbaarheden bij Jezus brengen en steeds meer van Zijn kracht gaan zien in ons leven en in onze kerken. Juist in je kwetsbaarheid heb je zoveel te geven. En juist waar we onze kwetsbaarheid geven aan elkaar ontstaat verbinding. Dit is de passie welke mij drijft en die mij aanspoort om te spreken. Heb je vragen of zou je mij graag willen benaderen voor een spreekbeurt, dan kom ik graag met je in contact.

Jongerenwerk

Jongeren hebben een speciaal plekje in mijn hart. Jongeren verlangen ook naar echtheid, naar verbinding. Naar een boodschap die hen raakt en in beweging zet. Tegelijk zijn jongeren meer nog op zoek naar een gemeente die echt is, waar onderlinge verbondenheid is, waar Jezus centraal staat en waarbinnen jongeren uitgedaagd en in beweging gezet worden. Vanuit dit verlangen ben ik ook betrokken bij de ontwikkeling van Jeugdwerk met LEV een project van Zorg voor jongeren. Deze methode voor jeugdwerk is heel divers en heel compleet. Zowel hart, hoofd als handen worden aangesproken in een afwisselend programma, welke jongeren wil leren leven in relatie met God, de ander én de schepping. Meer over deze methode lees je hier.

 
Gemeente opbouw

Het evangelie van Jezus Christus raakt nog steeds mensenharten aan. Het brengt leven en zet mensen in beweging. De levende Jezus Christus is ook vandaag relevant én aanwezig door Zijn Geest. Tegelijk is het een feit dat de kerk van Nederland worstelt, hier en daar vergrijst of zelfs leegloopt. Ik geloof dat dit niet zo hoeft te zijn. Dat de kerk werkt, gewoon omdat ze Jezus lichaam op aarde is en Hij het zo bedoelt heeft. Het Growing Young onderzoek (Inmiddels ook in het Nederlands vertaald naar Samen Jong) heeft heel mooi in kaart gebracht wat maakt dat een gemeente leeft en bloeit. Dit onderzoek, welke inmiddels door alle relevante kerk ondersteunende organisaties uit de volle breedte van de kerken in Nederland omarmt wordt, is al een aantal jaren de basis waarop ik werk. Eerst als jongerenwerker in de NGK Hattem, later ook als zelfstandig adviseur en coach voor kerkenraden en gemeentes. Mocht je als kerkenraad of gemeente ook graag geïnspireerd worden of graag een scan maken van waar je als gemeente staat en naar toe mag groeien, neem dan gerust vrijblijvend contact op. 

 


Ervaringen van anderen:

Herman heeft ons op een zeer prettige wijze geholpen. Hij hielp ons om samen na te denken door onze rol in het perspectief van discipelen van Jezus te plaatsen. Een mooie werkvorm en een goed doordacht verhaal. De vragen waar we mee aan de gang moesten op die middag waren inspirerend en vernieuwend. We zijn daardoor ook erg verrast! We hebben er al regelmatig op teruggegrepen op inzichten en merken dat we als kerkenraad ook onderling bouwen aan het vertrouwen. Jeugd in de kerk is door Herman extra onder de aandacht gekomen en we hebben hiermee weer een mooie weg kunnen inslaan.

 Jan de Vries- scriba Gkv Dronten-Noord

 

In het najaar van 2022 heeft Herman bij ons in de gemeente het onderzoek ‘Samen Jong’ uitgevoerd. Daarbij hebben we de gemeente opgedeeld in 5 doelgroepen, die ieder hun eigen onderzoeksavonde hadden. Herman heeft door middel van korte filmpjes de doelgroepen uitgenodigd om mee te doen aan het onderzoek. Tijdens de avonden heeft hij de groepen uitleg gegeven over de pijlers van Samen Jong , online vragenlijsten laten invullen en door middel van werkvormen de gemeenteleden aan het nadenken gezet en met ideeën laten komen.

 
Na afloop van de onderzoeksavonden heeft Herman een samenvatting gepresenteerd van de uitkomsten van het onderzoek en is hij met een advies gekomen. Het waren hele verschillende, maar steeds inspirerende avonden. Zijn enthousiasme, bevlogenheid en passie voor Jezus en de kerk heeft Herman goed overgebracht op de doelgroepen, waardoor er een denkproces in gang is gezet waar we als gemeente mee verder kunnen.

Remco Kleiker - kerkbestuur GkV Nijkerk-West 


Ik heb het genoegen gehad om meer dan een jaar met Herman samen te werken en heb hem leren kennen als een gedreven persoon met een hart voor jongeren (en ouderen).
Herman is goudeerlijk en duidelijk en heeft de plezierige eigenschap om de ander aan het denken te zetten zonder daarbij veroordelend of betweterig over te komen.
Geen kapsones, wat je ziet is wat je krijgt en dat ervaar ik als een verademing.

Herman Spannenberg -jeugdleider NGK Hattem

  
 
 
 
E-mailen
Bellen
Instagram
LinkedIn